από 21/04/2023 προς την 21/04/2023 από 19h00 προς την 21h00

Soirée à thème Côte à l'os à volonté ou cassolette de poissons et gambas

Τιμή : €31.00