από 20/05/2022 προς την 20/05/2022 από 18h30 προς την 23h00

Soirée Côte à l'Os à Volonté

Τιμή : 29,00 €

από 27/05/2022 προς την 27/05/2022 από 18h30 προς την 23h00

Soirée Côte à l'Os à Volonté

Τιμή : 29,00 €

από 10/06/2022 προς την 10/06/2022 από 12h00 προς την 23h00

Soirée Barbecue et Salade Bar à Vonlontés

Τιμή : 19,00 €

από 17/06/2022 προς την 17/06/2022 από 12h00 προς την 23h00

Soirée Barbecue et Salade Bar à Vonlontés

Τιμή : 19,00 €

από 13/05/2022 προς την 13/05/2022 από 12h00 προς την 23h00

Soirée Moules-Frites

Τιμή : 19,00 €

από 06/05/2022 προς την 06/05/2022 από 12h00 προς την 23h00

Soirée Moules-Frites

Τιμή : 19,00 €