από 19/01/2024 προς την 19/01/2024 από 19h00 προς την 21h30

Soirée à thème Côte à l'os à volonté ou cassolette de poissons et gambas

Τιμή : €31.00

από 05/01/2024 προς την 05/01/2024 από 19h00 προς την 21h00

Soirée à thème Côte à l'os à volonté ou cassolette de poissons et gambas

Τιμή : €31.00